?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Ñ̄̀̈́͐͗ōͣͨt͗ͮ ̆̆̍ͮ͗̏̀a͊̓̈͛̌l̒͋ͪ͛̏l ̾ͦs̓͂̍͗t͑̈́̍͗͑̆u̿ͩd̔̐̊̽̍eṅtͮͧ̃͒͊̓̆s̓ͭͭ ̔ͤ̏̊̂ͫn̈́͐͒ͦͯ̾̽ȇ̀̄e̋̐̍d̿̂̈͒̅ ̿tͥͣͤ̐̎͑ͯo̓ ͫ̌̚̚a͒ĉ͐̂̽ͮ̔t̀̈́̐
͗̆ ̈bͦ̾ut̓̈͗̀̔,ͩ ̂̈́͆̇̉ͣͯa̒͗̀̍͂͐̿l̽̔̽̓̂ĺ ͊̇̚m̏űͫ̃̃s̅͌̈tͣͫͦͦ b̈́̐̏e͛̓ ̅ͯ͋̅ͣ͗ͥà́ͣ̐ĉͭ̈ͭ̽tͯͩ̾̃͑i̒͊͑̓̂̇v͂̏͊̄ͯ̾e̾͌ͮ̉ͪ͛l̑͛̀͆͐yͤ̾ͧ ĩ͛n͂͊ͧ͗v̅̊͐̿ͯoͯ̆̈͊͋ͤ̌l̾͐̒ͦv̎̅̎̋̒̊̔e̓ͪ̊d ͮ̏ͦ
̄̏̊in̓̆ͬ̆ ̊̏thͭ̈́e̋ͤ̈̇͗̎ ͩp̓r͒̄̈́eͣ͆̄ͦ̓̏ͭp͗͆̌ͧ͊͑ar̎̑͆̉atͣ̐̅̊i̔̌̋͑̈́ö́͐̃ͨ͌̑̆n̍̄ͣ ͯ͆̈́͆̑ō̑ͯ̈́fͮͬ̌̽ ̋́̇̂t̅͊ͤ̏̋h̐e ͗s͛̽̽c͊̽ͧͮe͂̍n̑̐̉͊͒e.

Os̢c̡a͟r ļoved ͝t ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐o͡ w̴o͠r̨k.

͞I̶án͜ N͞ag̕osk̴ì,
a̶ ͏f͡orḿida͡bl̶é musi̶c͠ia̶n in ̢h̨i͡s ̷own͢ ̢r ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐i͏ght,̡ ̨
i͠s o͟n҉e of͠ t͟h̕e̷ f̷orm̴er,̷ ҉and̵ ́his̢ love͞ ̡for ̀7͘8s ̵h͏as sp͟aw̢ņe͘d̕ ̡
Black Mi͞rror,

͏a ͟còlle͝ci͝t́on̷ ̧ơf̛ ͢e̸t͠hn͠ic m҉us̸ic҉ on ̢78͘,
̶no҉wprese̸rved d̀i͜g̢i͜ta͡l͘l̸y̨,
i͜n͞ ͡li̷n̵e͝ with̸ the̸ ҉la͡b͡e̸l's̵ p̵u̴r̨p̴os̵e̡,
t͡o͝ ͝pr̕o̕v́id҉e ͡a҉ur͝a͝l ͡a͡c̴c̵es̡s ̴to a new au̴dìence
̷d́eca͞de̢s ͢a̛fte͞r͘ ͏the ͏re͝cor̶ds҉'̴ orig͡i̴na̕l rel҉ea̢s̡e,̕
͢a̶n҉d͡, i͏n ͟th͡e ͜ca̛s͘e͠ ̴o͠f m͟os̛t̀,͡
f̛ór͞ ͟t̴h̨e͠ f̷irs̶t t͠im͘e ̢
i̷n̶ ̸t̀h͠e Un͡ite͝d͏ ͢S̕ta̧te͠s.

Yea̕h, Hob҉o̷la̸d̀, i͡td b̴e nice i̸f́ on̡ly̷ sol̀d̵ier͟s̴ had҉ tò d͜ie̡ in̵ ̵w͜aŗ,
bu͏t͝ ҉ítd ̵be͟ ̷n̵icer͢
i҉f ͞N̛O ͠ONE h̶ad̢ t͠o͠ ͡dié.̶

͠The R͞ight ̕W͠i̵n͠g̶ers̛ b̢e̵liev͢e͡ ̶evèr̨y̛thin͞g͘
t͢h͡e ҉o͠ff҉i̶c͞i͏al̷ s̡t̀or̨ies̀ tęl̢l̀
̴th̵em̨, ̸nom͜at҉te͜r h̵o̷w ͘m͜a̛ny̧ ҉t͢i͢mes t̴he ̶s͢t̶o͜r̶i̶es̕ c̨ha̛nge̴.

Ńot ́al̛l̸ ͠stu͜d͡eǹts̴ ͜ne̶èd̢ ̷tó a̕c̢t̸ ̷

b̀ùt͟, al̢l m͜u҉st̴ ͏be ͢a̢cti͡ve̴l̷y͠ ín̢vo̡l͠v҉ed̨ ̛
i̢n ͝t̕he̴ ̨pr̶epa͜r̨a̡t̶io͘n ̶of ͝t̛h̷e sçén̶e.


Th͉͈̜̼̥̞i͎s̟̰̗̙ ̦͕p̖̫̦r̞̲e̳̮̘͈su̬͓̱̟̼̝͇p͇̼p͙̰͇͇̠o̬̼̖͕͍̝s͕̟e̖͖̫͈s̘̖̱̮̺ t̗̳̺h̲̩e͎̻͍͉̩ e̯̣̭͙͇x̠͎i͕̞s̘̤̙̖͇̯t̬e͈nc̺e͇̟͚̗̺̳ ̯̭ͅo̳̪̟f ̟̱a͚̝̺̫͚ w̯̞̦ay̟ ̳͕̮̳̹̟̬to̰a͓u͈̠̺̺t̺̥̩̬̖̤h̖͇̲̠e̳͉n̙t͕̟̙i̘̻̪̥̹͓c͎a͓̫͉t̯͎͙͓̺e̖͖ ̘̝̜̳adm̯̰i̭̲̪͔n̮͖̣̼̰i͎s̠̻t̼̼͓r̪̖̪̘ato͔̯͔̮͈ͅr̹̳̤̟̩̺sͅ'̟̤̘̬ ͉̟̪̳͙̤m͚̼͎̬ẹ͎̝͕̙̥͓s̫͉̤̻s̰̘a͚͕̬g̰̻̗̩̺̼̪e̹̪͉͈̮̣͔s̹.

a͞nd̷ ͝so̕ ̵an̢ authen̨t͜ic̴a̸t̀io ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐͜nf̛ra̴me̵wo̕rk ͡has̡ a̴l̕so b̀ee҉n̷ ad̸ded.̴

Įt̨ ̴i̛s͏ ̀my͜ unde͝r̴s̕tandin͢g̀ ̸th͟a̵t ̶th̵e tr͡ém͏
i͜s͟ ͞ádded digi̸t̷a̧l̶ly̕ ̧tò t҉he ͞un͝t͠r͢emm̨ed̨ samp͡ĺes͞ in̶ the̵ same͠ ̴wa̵y͡

͘a҉s ͏th̡e͘ tr͏em ̶4 ̛i̧n̕ ͜p̴re͟vi͢ous͞ ͢serie̶s͞ or͢g̛an̢s ҉d͏o̴e͜s.Íro͘ni͟cally͏t̢

h̀e҉ do͟ts wer͜e͜ ͜developed as͞ ̢

a̶ tec͟h̵n͢įq͘u͘e ҉

to ̢m̶as̕k

the͟ ͢morè ̴sac͢re͘d̕ ͞s͜y͜mb̛ol͟ìsm ̢

a͘n͜ds͘t͏o͏ri͝ȩs w͟h̢ìch͜ ̀were͝ ͜i̢nàp̵p̶rop̸r̶i̸até ̕fo͠r҉ gen͟eral ͟vi̶e̵wing.

N̰̗̭̙o̭̝̹̪t̫̥̯̗̖̝ ͚̩̩͓͈a̰͙̪͉̗̳lḻ͔̗̫͎ͅͅ ̲͇̺̖̮͕͙s͓͍̞̳̞t̘̩͇ṳ̖d̖̰̞e͍̺͙̼̮n͎͇͚̻̺̬̮t͙ͅͅs ̼͔͈͙n̗̠͉͈̹̖e͍̗͍̳̦̙e̘̲d̼̜̜ ͓̠̰͚̦ṯ͔o ̹̤a̝̳̬̞̖ͅc͔̫͉̥͈͙͓t
͉̭̰̥̱͙͔b̗̠u̠̙̫̮͚t͍̯̪̟͔,͚͙̩̯ ̬̪̜a͙͕̬͖̝l͔͕̯̯̱̙̼l͙̬̪ ͎͓̯m͚͙̟̗̞u̯̠̗̲ṣ̱͉͖͙̟̺t̝̬̙͎̟͇̰ ̗b͙̬̗͓̜̣͎e͍ͅ ͔̻̖̯͚̥̺a̝c̫̬t̝̣i̩̫ve̲͔̯̥͇͚l̝̙̞̦͙͓ͅy̺̥̲̥̠ i̲̥̥͈͓̬n̰̲̩̞̦͙v̬̩̙ol͖̗̥͚͖ṿ̤̤͙e̗͍̠ͅͅd͉̙̝͖ ̼͓͉͉̘͕i̝̹̩n͍̼͈̠̯̣̼ ̟̣̦̘t̰͔͉͖̫̣ẖ̜̜̪̩̤e̺̟͖̻̩̹ ͍̝͉̞̗̲p̱͙͎re̬par̠̣̤̻a̺͉̲̦̥̯t̯͉̙̼͙i̳ͅo͕n ̬̥o̹̙̮̣̩̼f̳̞̹͕ ̯̪̝̜̦̦th̗̠e̤̤ s̹̪̟̠ͅc̱͕̬̤͉̹ͅe̮̗̩n̖̪̹͍͈̗e̤͓͇.͔͇̻͉̝̲ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐

Comments

( 4 comments — Leave a comment )
vivienne_aster
Sep. 9th, 2009 03:56 am (UTC)
I thought you were doing something whacky and deliberate with your font, but I now suspect that Safari just doesn't display the characters correctly - what on earth are you using? :)
thekit
Sep. 9th, 2009 05:47 am (UTC)
For best results on mac osx ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚ Zalgo recommend Opera, the web standards compliant browser!

http://www.opera.com/

still, result not quite a҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚s striking as when seen using standard linux edition of firefox 3.5.

thekit
Sep. 9th, 2009 05:51 am (UTC)
http://browsershots.org/http://thekit.livejournal.com/1031519.html

to see what ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚ should look like under different operating systems
thekit
Sep. 9th, 2009 06:04 am (UTC)
( 4 comments — Leave a comment )

Latest Month

September 2019
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Powered by LiveJournal.com
Designed by Naoto Kishi